User Tools

Site Tools


178130-4653-tommaso-la-gi

Tommaso
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 1 tháng 4 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4653
Tên thay thế 1976 GJ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2073286
Viễn điểm quỹ đạo 3.1580696
Độ lệch tâm 0.1771986
Chu kỳ quỹ đạo 1604.9310615
Độ bất thường trung bình 62.94060
Độ nghiêng quỹ đạo 11.25698
Kinh độ của điểm nút lên 205.04305
Acgumen của cận điểm 54.52238
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

4653 Tommaso (1976 GJ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 4 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4653 Tommaso
178130-4653-tommaso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)