User Tools

Site Tools


178030-4548-wielen-la-gi

Wielen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4548
Tên thay thế 2538 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1375400
Viễn điểm quỹ đạo 2.4336688
Độ lệch tâm 0.0647813
Chu kỳ quỹ đạo 1262.1181751
Độ bất thường trung bình 58.59385
Độ nghiêng quỹ đạo 8.29037
Kinh độ của điểm nút lên 26.33694
Acgumen của cận điểm 201.50718
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

4548 Wielen (2538 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4548 Wielen
178030-4548-wielen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)