User Tools

Site Tools


177730-5960-wakkanai-la-gi

Wakkanai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Mukai và Takeishi
Nơi khám phá Kagoshima
Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5960
Đặt tên theo Wakkanai
Tên thay thế 1989 US
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8524125
Viễn điểm quỹ đạo 2.5264783
Độ lệch tâm 0.1539353
Chu kỳ quỹ đạo 1183.3129212
Độ bất thường trung bình 274.58889
Độ nghiêng quỹ đạo 4.31978
Kinh độ của điểm nút lên 43.57385
Acgumen của cận điểm 330.55589
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

5960 Wakkanai (1989 US) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1989 bởi M. Mukai và Takeishi ở Kagoshima.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5960 Wakkanai
177730-5960-wakkanai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)