User Tools

Site Tools


177630-5827-letunov-la-gi

Letunov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5827
Tên thay thế 1990 VB15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8988200
Viễn điểm quỹ đạo 2.4692778
Độ lệch tâm 0.1305964
Chu kỳ quỹ đạo 1178.9407388
Độ bất thường trung bình 168.26474
Độ nghiêng quỹ đạo 3.70398
Kinh độ của điểm nút lên 105.44105
Acgumen của cận điểm 283.82432
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

5827 Letunov (1990 VB15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1990 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5827 Letunov
177630-5827-letunov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)