User Tools

Site Tools


177530-5694-ber-nyi-la-gi

5694 Berényi
Tên
Tên Berényi
Tên chỉ định 3051 P-L
Phát hiện
Người phát hiệns Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Ngày phát hiện 24 tháng 9 năm 1960
Nơi phát hiện Đài thiên văn Palomar
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1678890
Bán trục lớn (a) 2.6081670 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.1702845 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.0460495 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.21 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 12.24021°
Kinh độ (Ω) 227.64184°
Acgumen (ω) 79.65863°
Độ bất thường trung bình (M) 158.40875°

5694 Berényi là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1538.5142030 ngày (4.21 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
177530-5694-ber-nyi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)