User Tools

Site Tools


177430-5557-chimikeppuko-la-gi

Chimikeppuko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 7 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5557
Tên thay thế 1989 CM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1495418
Viễn điểm quỹ đạo 2.9316770
Độ lệch tâm 0.1539267
Chu kỳ quỹ đạo 1479.1263836
Độ bất thường trung bình 200.42819
Độ nghiêng quỹ đạo 5.93466
Kinh độ của điểm nút lên 10.78623
Acgumen của cận điểm 222.87416
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

5557 Chimikeppuko (1989 CM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 2 năm 1989 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5557 Chimikeppuko
177430-5557-chimikeppuko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)