User Tools

Site Tools


177330-5422-hodgkin-la-gi

Hodgkin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Karachkina, L. G.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 23 tháng 12 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5422
Tên thay thế 1982 YL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2653994
Viễn điểm quỹ đạo 3.6811426
Độ lệch tâm 0.2380784
Chu kỳ quỹ đạo 1872.6222574
Độ bất thường trung bình 12.78720
Độ nghiêng quỹ đạo 6.61228
Kinh độ của điểm nút lên 32.99960
Acgumen của cận điểm 9.54867
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

5422 Hodgkin (1982 YL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 12 năm 1982 bởi Karachkina, L. G. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5422 Hodgkin
177330-5422-hodgkin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)