User Tools

Site Tools


177130-5181-surf-la-gi

SURF
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 7 tháng 4 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5181
Tên thay thế 1989 GO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0855998
Viễn điểm quỹ đạo 2.7335070
Độ lệch tâm 0.1344455
Chu kỳ quỹ đạo 1366.1653738
Độ bất thường trung bình 60.38079
Độ nghiêng quỹ đạo 3.15282
Kinh độ của điểm nút lên 65.66793
Acgumen của cận điểm 112.41577
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5181 SURF (1989 GO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 4 năm 1989 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5181 SURF
177130-5181-surf-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)