User Tools

Site Tools


177030-5074-goetzoertel-la-gi

Goetzoertel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Đại học Indiana
Nơi khám phá Brooklyn, Indiana
Ngày khám phá ngày 24 tháng 8 năm 1949
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5074
Tên thay thế 1949 QQ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6895627
Viễn điểm quỹ đạo 3.2982035
Độ lệch tâm 0.1016474
Chu kỳ quỹ đạo 1892.1286921
Độ bất thường trung bình 67.65565
Độ nghiêng quỹ đạo 8.55349
Kinh độ của điểm nút lên 309.81229
Acgumen của cận điểm 89.10036
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

5074 Goetzoertel (1949 QQ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 1949, bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana ở Đài thiên văn Goethe Link gần Brooklyn, Indiana. Nó được đặt tên cho Goetz V. Oertel, giám đốc Association of Universities for Research in Astronomy.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5074 Goetzoertel
177030-5074-goetzoertel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)