User Tools

Site Tools


176930-4761-urrutia-la-gi

Urrutia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H.-E. Schuster
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 27 tháng 8 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4761
Tên thay thế 1981 QC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8315542
Viễn điểm quỹ đạo 2.8453438
Độ lệch tâm 0.2167654
Chu kỳ quỹ đạo 1306.1416887
Độ bất thường trung bình 134.21927
Độ nghiêng quỹ đạo 25.59412
Kinh độ của điểm nút lên 66.10630
Acgumen của cận điểm 332.66112
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

4761 Urrutia (1981 QC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 8 năm 1981 bởi H.-E. Schuster ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4761 Urrutia
176930-4761-urrutia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)