User Tools

Site Tools


176730-4547-massachusetts-la-gi

Massachusetts
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kazuro Watanabe và Kin Endate
Nơi khám phá Sapporo
Ngày khám phá 16 tháng 5 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4547
Đặt tên theo Massachusetts
Tên thay thế 1990 KP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4359104
Viễn điểm quỹ đạo 2.7932228
Độ lệch tâm 0.0683311
Chu kỳ quỹ đạo 1544.1802185
Độ bất thường trung bình 274.39780
Độ nghiêng quỹ đạo 17.99918
Kinh độ của điểm nút lên 358.40989
Acgumen của cận điểm 36.98933
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1184
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.00

4547 Massachusetts (1990 KP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 5 năm 1990 bởi Kazuro Watanabe và Kin Endate ở Sapporo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4547 Massachusetts
176730-4547-massachusetts-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)