User Tools

Site Tools


176530-5959-shaklan-la-gi

Shaklan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 2 tháng 7 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5959
Tên thay thế 1989 NB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8612194
Viễn điểm quỹ đạo 3.5119266
Độ lệch tâm 0.1021014
Chu kỳ quỹ đạo 2077.7066920
Độ bất thường trung bình 126.95687
Độ nghiêng quỹ đạo 17.85938
Kinh độ của điểm nút lên 135.54940
Acgumen của cận điểm 147.24967
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1770
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.00

5959 Shaklan (1989 NB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 7 năm 1989 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5959 Shaklan
176530-5959-shaklan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)