User Tools

Site Tools


176330-5692-shirao-la-gi

Shirao
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 23 tháng 3 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5692
Tên thay thế 1992 FR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1760747
Viễn điểm quỹ đạo 3.1354399
Độ lệch tâm 0.1806199
Chu kỳ quỹ đạo 1580.8148099
Độ bất thường trung bình 235.10567
Độ nghiêng quỹ đạo 11.95950
Kinh độ của điểm nút lên 182.02336
Acgumen của cận điểm 42.28838
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

5692 Shirao (1992 FR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1992 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5692 Shirao
176330-5692-shirao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)