User Tools

Site Tools


176230-5555-wimberly-la-gi

Wimberly
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 5 tháng 11 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5555
Tên thay thế 1986 VF5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6907450
Viễn điểm quỹ đạo 3.3337198
Độ lệch tâm 0.1067273
Chu kỳ quỹ đạo 1909.5504308
Độ bất thường trung bình 18.24553
Độ nghiêng quỹ đạo 10.14307
Kinh độ của điểm nút lên 2.98431
Acgumen của cận điểm 57.76622
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

5555 Wimberly (1986 VF5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 11 năm 1985 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5555 Wimberly
176230-5555-wimberly-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)