User Tools

Site Tools


176130-5421-ulanova-la-gi

Ulanova
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Karachkina, L. G.
Zhuravleva, L. V.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 14 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5421
Đặt tên theo Galina Ulanova
Tên thay thế 1982 TD2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9140090
Viễn điểm quỹ đạo 2.5941106
Độ lệch tâm 0.1508615
Chu kỳ quỹ đạo 1236.0800222
Độ bất thường trung bình 223.73876
Độ nghiêng quỹ đạo 3.20678
Kinh độ của điểm nút lên 271.51875
Acgumen của cận điểm 92.30389
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5421 Ulanova (1982 TD2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1982 bởi Karachkina, L. G. và Zhuravleva, L. V. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5421 Ulanova
176130-5421-ulanova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)