User Tools

Site Tools


176030-5297-schinkel-la-gi

Schinkel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5297
Đặt tên theo Karl Friedrich Schinkel
Tên thay thế 4170 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9783397
Viễn điểm quỹ đạo 2.5458645
Độ lệch tâm 0.1254419
Chu kỳ quỹ đạo 1242.7012874
Độ bất thường trung bình 342.15814
Độ nghiêng quỹ đạo 6.52878
Kinh độ của điểm nút lên 149.88433
Acgumen của cận điểm 311.32461
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

5297 Schinkel (4170 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5297 Schinkel
176030-5297-schinkel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)