User Tools

Site Tools


175930-5180-ohno-la-gi

Ohno
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Fujii và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 6 tháng 4 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5180
Tên thay thế 1989 GF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2444967
Viễn điểm quỹ đạo 2.5394821
Độ lệch tâm 0.0616611
Chu kỳ quỹ đạo 1351.2549781
Độ bất thường trung bình 115.48988
Độ nghiêng quỹ đạo 6.05073
Kinh độ của điểm nút lên 79.94783
Acgumen của cận điểm 58.01748
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5180 Ohno (1989 GF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 4 năm 1989 bởi Fujii và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5180 Ohno
175930-5180-ohno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)