User Tools

Site Tools


175830-5073-junttura-la-gi

Junttura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Vaisala
Nơi khám phá Turku
Ngày khám phá 3 tháng 3 năm 1943
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5073
Tên thay thế 1943 EN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0010631
Viễn điểm quỹ đạo 2.4509179
Độ lệch tâm 0.1010460
Chu kỳ quỹ đạo 1213.0630719
Độ bất thường trung bình 194.68127
Độ nghiêng quỹ đạo 6.61790
Kinh độ của điểm nút lên 14.67908
Acgumen của cận điểm 183.74776
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5073 Junttura (1943 EN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 3 năm 1943 bởi Y. Vaisala ở Turku.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5073 Junttura
175830-5073-junttura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)