User Tools

Site Tools


175730-4977-rauthgundis-la-gi

Rauthgundis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4977
Tên thay thế 2018 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0358059
Viễn điểm quỹ đạo 2.5489197
Độ lệch tâm 0.1119181
Chu kỳ quỹ đạo 1267.7203536
Độ bất thường trung bình 334.98722
Độ nghiêng quỹ đạo 5.88298
Kinh độ của điểm nút lên 349.96331
Acgumen của cận điểm 294.15820
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

4977 Rauthgundis (2018 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 4977 Rauthgundis
175730-4977-rauthgundis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)