User Tools

Site Tools


175630-4546-franck-la-gi

Franck
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Eric Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4546
Đặt tên theo César Franck
Tên thay thế 1990 EW2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2070102
Viễn điểm quỹ đạo 2.5036292
Độ lệch tâm 0.0629679
Chu kỳ quỹ đạo 1320.3018078
Độ bất thường trung bình 72.20235
Độ nghiêng quỹ đạo 6.10177
Kinh độ của điểm nút lên 194.89881
Acgumen của cận điểm 266.69531
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

4546 Franck (1990 EW2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1990 bởi Eric Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4546 Franck
175630-4546-franck-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)