User Tools

Site Tools


175530-4444-escher-la-gi

Escher
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. U. Nørgaard-Nielsen, Leif Hansen và Per Rex Christensen
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4444
Đặt tên theo M. C. Escher
Tên thay thế 1985 SA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0092844
Viễn điểm quỹ đạo 2.6386554
Độ lệch tâm 0.1354086
Chu kỳ quỹ đạo 1294.0295346
Độ bất thường trung bình 175.01689
Độ nghiêng quỹ đạo 7.39705
Kinh độ của điểm nút lên 121.34519
Acgumen của cận điểm 181.81013
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

4444 Escher (1985 SA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1985 bởi H. U. Nørgaard-Nielsen, Leif Hansen và Per Rex Christensen ở Đài thiên văn Nam Âu.

Nó được đặt theo tên the artist M. C. Escher.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4444 Escher
175530-4444-escher-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)