User Tools

Site Tools


175330-5958-barrande-la-gi

Barrande
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 29 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5958
Đặt tên theo Joachim Barrande
Tên thay thế 1989 BS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0433401
Viễn điểm quỹ đạo 2.6537295
Độ lệch tâm 0.1299511
Chu kỳ quỹ đạo 1314.6009034
Độ bất thường trung bình 197.95982
Độ nghiêng quỹ đạo 2.57295
Kinh độ của điểm nút lên 335.25065
Acgumen của cận điểm 75.00989
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

5958 Barrande (1989 BS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 1 năm 1989 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5958 Barrande
175330-5958-barrande-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)