User Tools

Site Tools


175230-5824-inagaki-la-gi

Inagaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Seki, T.
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 24 tháng 12 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5824
Tên thay thế 1989 YM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3077516
Viễn điểm quỹ đạo 2.9500708
Độ lệch tâm 0.1221645
Chu kỳ quỹ đạo 1556.9056138
Độ bất thường trung bình 112.31988
Độ nghiêng quỹ đạo 12.68746
Kinh độ của điểm nút lên 298.81493
Acgumen của cận điểm 172.30879
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

5824 Inagaki (1989 YM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 12 năm 1989 bởi Seki, T. ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5824 Inagaki
175230-5824-inagaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)