User Tools

Site Tools


175130-5691-fredwatson-la-gi

Fredwatson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. H. McNaught
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5691
Tên thay thế 1992 FD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0591370
Viễn điểm quỹ đạo 2.6068570
Độ lệch tâm 0.1173855
Chu kỳ quỹ đạo 1301.5765056
Độ bất thường trung bình 145.46753
Độ nghiêng quỹ đạo 26.23222
Kinh độ của điểm nút lên 175.89371
Acgumen của cận điểm 34.12440
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

5691 Fredwatson (1992 FD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1992 bởi R. H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5691 Fredwatson
175130-5691-fredwatson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)