User Tools

Site Tools


175030-5554-keesey-la-gi

Keesey
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5554
Tên thay thế 1985 TW1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8001714
Viễn điểm quỹ đạo 2.6879228
Độ lệch tâm 0.1978014
Chu kỳ quỹ đạo 1227.8530274
Độ bất thường trung bình 254.65482
Độ nghiêng quỹ đạo 7.71932
Kinh độ của điểm nút lên 312.01934
Acgumen của cận điểm 73.07933
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

5554 Keesey (1985 TW1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1985 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5554 Keesey
175030-5554-keesey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)