User Tools

Site Tools


174930-5296-friedrich-la-gi

Friedrich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5296
Tên thay thế 9546 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7987253
Viễn điểm quỹ đạo 3.4544047
Độ lệch tâm 0.1048562
Chu kỳ quỹ đạo 2019.2942443
Độ bất thường trung bình 339.26807
Độ nghiêng quỹ đạo 2.84086
Kinh độ của điểm nút lên 100.50375
Acgumen của cận điểm 132.56880
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

5296 Friedrich (9546 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5296 Friedrich
174930-5296-friedrich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)