User Tools

Site Tools


174830-5179-takeshima-la-gi

Takeshima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5179
Tên thay thế 1989 EO1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2003858
Viễn điểm quỹ đạo 2.4212588
Độ lệch tâm 0.0477910
Chu kỳ quỹ đạo 1283.0637967
Độ bất thường trung bình 144.68570
Độ nghiêng quỹ đạo 6.28580
Kinh độ của điểm nút lên 331.25956
Acgumen của cận điểm 203.75407
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5179 Takeshima (1989 EO1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1989 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5179 Takeshima
174830-5179-takeshima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)