User Tools

Site Tools


174730-5072-hioki-la-gi

Hioki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Reinmuth, K.
Nơi khám phá Heidelberg
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1931
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5072
Tên thay thế 1931 TS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6529075
Viễn điểm quỹ đạo 3.1637057
Độ lệch tâm 0.0878171
Chu kỳ quỹ đạo 1811.5849043
Độ bất thường trung bình 156.45666
Độ nghiêng quỹ đạo 2.02315
Kinh độ của điểm nút lên 11.17350
Acgumen của cận điểm 3.18015
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

5072 Hioki (1931 TS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1931 bởi Reinmuth, K. ở Heidelberg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5072 Hioki
174730-5072-hioki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)