User Tools

Site Tools


174630-4976-choukyongchol-la-gi

Choukyongchol
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Watanabe
Nơi khám phá JCPM Sapporo Station
Ngày khám phá 9 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4976
Đặt tên theo Cho Gyeong-chul
Tên thay thế 1991 PM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7199256
Viễn điểm quỹ đạo 3.3235302
Độ lệch tâm 0.0998774
Chu kỳ quỹ đạo 1918.5867945
Độ bất thường trung bình 75.62757
Độ nghiêng quỹ đạo 8.64994
Kinh độ của điểm nút lên 261.13511
Acgumen của cận điểm 61.28225
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.3

4976 Choukyongchol (1991 PM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 8 năm 1991 bởi K. Watanabe ở trạm JCPM Sapporo.

Nó được đặt theo tên một nhà thiên văn học Hàn Quốc Kyong-Chol Chou.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4976 Choukyongchol
174630-4976-choukyongchol-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)