User Tools

Site Tools


174430-4650-mori-la-gi

Mori
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Reinmuth
Nơi khám phá Heidelberg
Ngày khám phá 5 tháng 10 năm 1950
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4650
Tên thay thế 1950 TF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9066153
Viễn điểm quỹ đạo 2.5676551
Độ lệch tâm 0.1477425
Chu kỳ quỹ đạo 1222.1845231
Độ bất thường trung bình 56.77818
Độ nghiêng quỹ đạo 4.74827
Kinh độ của điểm nút lên 306.88938
Acgumen của cận điểm 92.04787
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

4650 Mori (1950 TF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 10 năm 1950 bởi K. Reinmuth ở Heidelberg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4650 Mori
174430-4650-mori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)