User Tools

Site Tools


174330-4544-xanthus-la-gi

Xanthus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Henry Holt và Norman G. Thomas
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4544
Tên thay thế 1989 FB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo .7813092519489786
Viễn điểm quỹ đạo 1.302359096195236
Độ lệch tâm .2500637132153599
Chu kỳ quỹ đạo 388.4152969208095
Độ bất thường trung bình 194.0366902806036
Độ nghiêng quỹ đạo 14.14493388824627
Kinh độ của điểm nút lên 24.0362517447921
Acgumen của cận điểm 333.7096716638313
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 17.1

4544 Xanthus (1989 FB) is an Apollo vật thể gần Trái Đất được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1989 bởi Henry Holt và Norman G. Thomas ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4544 Xanthus
174330-4544-xanthus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)