User Tools

Site Tools


174230-4258-ryazanov-la-gi

Ryazanov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4258
Tên thay thế 1987 RZ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7599799
Viễn điểm quỹ đạo 3.1570379
Độ lệch tâm 0.0671044
Chu kỳ quỹ đạo 1858.6933541
Độ bất thường trung bình 34.02680
Độ nghiêng quỹ đạo 3.95723
Kinh độ của điểm nút lên 62.46861
Acgumen của cận điểm 272.19318
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

4258 Ryazanov (1987 RZ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 1987 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

The asteroid được đặt tên sau tên the Russian film director Eldar Ryazanov.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 4258 Ryazanov
174230-4258-ryazanov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)