User Tools

Site Tools


174130-moncef-marzouki-la-gi

Moncef Marzouki (tiếng Ả Rập: المنصف المرزوقي‎ (al-Munṣif al-Marzūqī); sinh 7 tháng 7 năm 1945) là một nhà hoạt động nhân quyền, Tunisia, bác sĩ và tổng thống thứ ba của Tunisia. Ngày 12 thang 12 năm 2011, ông được Quốc hội Tunisia bầu làm tổng thống.

174130-moncef-marzouki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)