User Tools

Site Tools


174030-5957-irina-la-gi

Irina
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 11 tháng 5 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5957
Tên thay thế 1988 JN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8622852
Viễn điểm quỹ đạo 3.5963446
Độ lệch tâm 0.1136556
Chu kỳ quỹ đạo 2119.6493794
Độ bất thường trung bình 143.77718
Độ nghiêng quỹ đạo 22.88367
Kinh độ của điểm nút lên 150.29528
Acgumen của cận điểm 102.11467
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1121
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.00

5957 Irina (1988 JN) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 5 năm 1988 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5957 Irina
174030-5957-irina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)