User Tools

Site Tools


173930-5823-oryo-la-gi

Oryo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 20 tháng 12 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5823
Tên thay thế 1989 YH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3222510
Viễn điểm quỹ đạo 3.2269904
Độ lệch tâm 0.1630384
Chu kỳ quỹ đạo 1688.1220730
Độ bất thường trung bình 53.67626
Độ nghiêng quỹ đạo 7.96999
Kinh độ của điểm nút lên 308.73431
Acgumen của cận điểm 89.12130
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

5823 Oryo (1989 YH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 12 năm 1989 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5823 Oryo
173930-5823-oryo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)