User Tools

Site Tools


173830-5689-rh-n-la-gi

5689 Rhön là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1672.0779289 ngày (4.58 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1991.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
173830-5689-rh-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)