User Tools

Site Tools


173730-5553-chodas-la-gi

Chodas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 6 tháng 2 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5553
Tên thay thế 1984 CM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1702121
Viễn điểm quỹ đạo 3.3047917
Độ lệch tâm 0.2072290
Chu kỳ quỹ đạo 1654.3602180
Độ bất thường trung bình 127.10149
Độ nghiêng quỹ đạo 9.79347
Kinh độ của điểm nút lên 162.03178
Acgumen của cận điểm 0.91919
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5553 Chodas (1984 CM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 2 năm 1984 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5553 Chodas
173730-5553-chodas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)