User Tools

Site Tools


173630-5419-benua-la-gi

Benua
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Zhuravleva, L. V.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5419
Tên thay thế 1981 SW7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5308417
Viễn điểm quỹ đạo 3.6720063
Độ lệch tâm 0.1839743
Chu kỳ quỹ đạo 1994.9873726
Độ bất thường trung bình 345.65283
Độ nghiêng quỹ đạo 5.21689
Kinh độ của điểm nút lên 297.89157
Acgumen của cận điểm 57.96354
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

5419 Benua (1981 SW7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1981 bởi Zhuravleva, L. V. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5419 Benua
173630-5419-benua-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)