User Tools

Site Tools


173530-5295-masayo-la-gi

Masayo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Mizuno và Furuta
Nơi khám phá Kani
Ngày khám phá 5 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5295
Tên thay thế 1991 CE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8400247
Viễn điểm quỹ đạo 3.4477961
Độ lệch tâm 0.0966585
Chu kỳ quỹ đạo 2036.1214736
Độ bất thường trung bình 20.51699
Độ nghiêng quỹ đạo 6.30096
Kinh độ của điểm nút lên 82.80628
Acgumen của cận điểm 80.29385
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

5295 Masayo (1991 CE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 2 năm 1991 bởi Mizuno và Furuta ở Kani.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5295 Masayo
173530-5295-masayo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)