User Tools

Site Tools


173430-5071-schoenmaker-la-gi

Schoenmaker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5071
Tên thay thế 3099 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6173772
Viễn điểm quỹ đạo 3.7547054
Độ lệch tâm 0.1784861
Chu kỳ quỹ đạo 2077.1866400
Độ bất thường trung bình 295.75519
Độ nghiêng quỹ đạo 10.07992
Kinh độ của điểm nút lên 168.55366
Acgumen của cận điểm 298.62660
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

5071 Schoenmaker (3099 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5071 Schoenmaker
173430-5071-schoenmaker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)