User Tools

Site Tools


173330-4757-liselotte-la-gi

Liselotte
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4757
Tên thay thế 1973 ST
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.6193796
Viễn điểm quỹ đạo 4.2724902
Độ lệch tâm 0.0827574
Chu kỳ quỹ đạo 2863.0129426
Độ bất thường trung bình 337.00090
Độ nghiêng quỹ đạo 0.17624
Kinh độ của điểm nút lên 86.64107
Acgumen của cận điểm 93.48466
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

4757 Liselotte (1973 ST) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4757 Liselotte
173330-4757-liselotte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)