User Tools

Site Tools


173130-4543-phoinix-la-gi

Phoinix
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Carolyn S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4543
Đặt tên theo Phoenix
Tên thay thế 1989 CQ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.6057386
Viễn điểm quỹ đạo 5.5905616
Độ lệch tâm 0.0965863
Chu kỳ quỹ đạo 4204.5288382
Độ bất thường trung bình 314.11305
Độ nghiêng quỹ đạo 14.72878
Kinh độ của điểm nút lên 325.41624
Acgumen của cận điểm 83.98099
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0591
Cấp sao tuyệt đối (H) 9.70

4543 Phoinix (1989 CQ1) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 1989 bởi Carolyn S. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4543 Phoinix
173130-4543-phoinix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)