User Tools

Site Tools


173030-andrey-rublyov-phim-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

173030-andrey-rublyov-phim-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Andrey Rublyov</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (tiếng Nga: <​i>​Андрей Рублёв</​i>​) là bộ phim điện ảnh Liên Xô, do Andrey Tarkovsky đạo diễn.
 +</​p><​p>​Đây là bộ phim thành công thứ hai của Andrei Tarkovskylar sau phim <​i>​Thời thơ ấu của Ivan</​i>,​ và sau này được tiếp nối bởi các phim <​i>​Solaris</​i>​ chuyển thể từ tiểu thuyết của Stanisław Lem, <​i>​The Mirror</​i>,​ và phim <​i>​Stalker</​i>,​ chuyển thể từ tiểu thuyết "​Roadside Picniccuar"​ anh em Arkady và Boris Strugatsky.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​p>​Phim quay từ năm 1966. Bộ phim dựa trên cuộc đời của Andrey Rublyov, họa sĩ Nga vĩ đại thế kỷ 15. Chủ đề bộ phim liên quan tôn giáo và mơ hồ chính trị nên ngoài một buổi chiếu duy nhất tại Moscow, chỉ một phiên bản đã cắt xén được chiếu tại Liên Xô 1971, sau đó một số bản khác cắt xén khác. Phải đến năm 1987 bộ phim mới công chiếu chính thức trở lại. Tuy nhiên phim được hoan nghênh tại nhiều nước, nhận Giải thưởng FIPRESCI tại Liên hoan phim Cannes năm 1969, giải thưởng Leon Moussinac năm 1970 của các nhà phê bình phim của Pháp cho bộ phim nước ngoài tốt nhất, Viện Hàn lâm Pháp trao giải cho nữ diễn viên Irma Rausch nữ diễn viên nước ngoài hay nhất vào năm 1970 và một số giải khác. Phim nằm trong 100 tác phẩm điện ảnh hay nhất điện ảnh thế giới theo bình chọn của tạp chí Empire năm 2010.
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1306
 +Cached time: 20181020212613
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.104 seconds
 +Preprocessor visited node count: 277/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 679/2097152 bytes
 +Template argument size: 208/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1023/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.006/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 755 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​69.673 ​     1 -total
 + ​73.36% ​  ​51.110 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Amg_movie
 + ​25.17% ​  ​17.535 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​EditAtWikidata
 + ​17.56% ​  ​12.232 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Imdb_title
 +  9.54%    6.647      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Main_other
 +  4.49%    3.130      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.32%    3.010      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ru_icon
 +  4.27%    2.976      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trim
 +  4.02%    2.802      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Str_rightmost
 +  3.75%    2.615      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Str_len
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​831667-0!canonical and timestamp 20181020212613 and revision id 37366752
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
173030-andrey-rublyov-phim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)