User Tools

Site Tools


172930-5822-masakichi-la-gi

Masakichi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Hioki và S. Hayakawa
Nơi khám phá Okutama
Ngày khám phá 21 tháng 11 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5822
Tên thay thế 1989 WL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9841710
Viễn điểm quỹ đạo 2.8316922
Độ lệch tâm 0.1759853
Chu kỳ quỹ đạo 1364.7862477
Độ bất thường trung bình 319.64558
Độ nghiêng quỹ đạo 5.83998
Kinh độ của điểm nút lên 81.79742
Acgumen của cận điểm 4.59570
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5822 Masakichi (1989 WL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 1989 bởi T. Hioki và S. Hayakawa ở Okutama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5822 Masakichi
172930-5822-masakichi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)