User Tools

Site Tools


172830-5688-kleewyck-la-gi

Kleewyck
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 12 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5688
Tên thay thế 1991 AD2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1963991
Viễn điểm quỹ đạo 3.0384933
Độ lệch tâm 0.1608618
Chu kỳ quỹ đạo 1546.7319938
Độ bất thường trung bình 116.02234
Độ nghiêng quỹ đạo 4.03207
Kinh độ của điểm nút lên 141.71438
Acgumen của cận điểm 245.49711
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5688 Kleewyck (1991 AD2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 1 năm 1991 bởi E. F. Helin ở Palomar. Nó được đặt theo tên the name given bởi the Nuu-chah-nulth thuộc Vancouver Island's west coast to Canadian artist Emily Carr.[1]

  1. ^ [1] The Royal Astronomy Society of Canada - Canadian Asteroids
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5688 Kleewyck
172830-5688-kleewyck-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)