User Tools

Site Tools


172630-5418-joyce-la-gi

Joyce
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 29 tháng 8 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5418
Đặt tên theo James Joyce
Tên thay thế 1981 QG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0513500
Viễn điểm quỹ đạo 3.8925900
Độ lệch tâm 0.3097676
Chu kỳ quỹ đạo 1871.3932793
Độ bất thường trung bình 28.68984
Độ nghiêng quỹ đạo 17.45954
Kinh độ của điểm nút lên 174.88025
Acgumen của cận điểm 244.60931
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5418 Joyce (1981 QG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 8 năm 1981 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5418 Joyce
172630-5418-joyce-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)