User Tools

Site Tools


172530-5294-onnetoh-la-gi

Onnetoh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 3 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5294
Tên thay thế 1991 CB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5044876
Viễn điểm quỹ đạo 3.2340898
Độ lệch tâm 0.1271399
Chu kỳ quỹ đạo 1775.2511352
Độ bất thường trung bình 239.21399
Độ nghiêng quỹ đạo 17.78396
Kinh độ của điểm nút lên 127.97382
Acgumen của cận điểm 317.15507
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

5294 Onnetoh (1991 CB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 2 năm 1991 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5294 Onnetoh
172530-5294-onnetoh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)