User Tools

Site Tools


172430-5177-hugowolf-la-gi

Hugowolf
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Freimut Börngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5177
Đặt tên theo Hugo Wolf
Tên thay thế 1989 AY6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0283262
Viễn điểm quỹ đạo 2.6481130
Độ lệch tâm 0.1325339
Chu kỳ quỹ đạo 1305.9495069
Độ bất thường trung bình 68.11567
Độ nghiêng quỹ đạo 2.67910
Kinh độ của điểm nút lên 301.29138
Acgumen của cận điểm 284.12849
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

5177 Hugowolf (1989 AY6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1989 bởi Freimut Börngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5177 Hugowolf
172430-5177-hugowolf-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)