User Tools

Site Tools


172330-5070-arai-la-gi

Arai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 9 tháng 12 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5070
Đặt tên theo Arai Ikunosuke
Tên thay thế 1991 XT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8817082
Viễn điểm quỹ đạo 3.3291990
Độ lệch tâm 0.0720492
Chu kỳ quỹ đạo 1998.8766313
Độ bất thường trung bình 304.39931
Độ nghiêng quỹ đạo 6.03383
Kinh độ của điểm nút lên 340.25271
Acgumen của cận điểm 189.38465
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0792
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.10

5070 Arai (1991 XT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 12 năm 1991 bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5070 Arai
172330-5070-arai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)