User Tools

Site Tools


172230-4866-badillo-la-gi

Badillo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kojima
Nơi khám phá Chiyoda
Ngày khám phá 10 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4866
Tên thay thế 1988 VB3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 4 tháng 1 năm 2010
Cận điểm quỹ đạo 2.7539207
Viễn điểm quỹ đạo 3.2471773
Độ lệch tâm 0.0821944
Chu kỳ quỹ đạo 1898.4515122
Độ bất thường trung bình 96.29096
Độ nghiêng quỹ đạo 9.36005
Kinh độ của điểm nút lên 214.01705
Acgumen của cận điểm 118.59256
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

4866 Badillo (1988 VB3) là tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 11 năm 1988 bởi T. Kojima ở Chiyoda. Nó được đặt theo tên của Jesuit, nhà thiên văn học Philippines và cựu giám đốc Đài quan sát Manila, Fr. Victor L. Badillo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4866 Badillo
172230-4866-badillo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)